Thư viện Video

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Ninh Bình
15:32 04/07/2017
Ngày 20/6/2017, đồng chí Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Bộ Nội vụ, dẫn đầu Đoàn công tác của Ban chỉ đạo kiểm tra, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về công tác cải cách hành chính.