Thư viện Video

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tại tỉnh Thái Nguyên
15:32 04/07/2017
Ngày 16/6/2017, đồng chí Phạm Minh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Thái Nguyên.