Thư viện Video

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tiếp thu và giải trình tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV
15:01 06/11/2017
Ý kiến của Bộ Nội vụ về Báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV.