Thư viện Video

Phỏng vấn ông Vũ Đăng Minh - Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên - Bộ Nội vụ về kết quả 5 năm thực hiện Dự án 600 PCT xã
15:52 07/07/2017
Phỏng vấn ông Vũ Đăng Minh - Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên - Bộ Nội vụ về kết quả 5 năm thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã