Thư viện Video

Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí
15:19 17/05/2019
Chiều ngày 09/5, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì buổi họp báo.