Thư viện Video

Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
16:06 18/01/2017
Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.