Thư viện Video

Hội nghị công bố kết quả Chỉ số SIPAS và PAR index năm 2021
17:43 23/06/2022
Sáng ngày 25/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2021).