Thư viện Video

Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16:19 22/11/2021
Chiều ngày 15/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.
Thứ trưởng Trương Hải Long chủ trì Hội nghị.