Thư viện Video

Hội thảo khoa học: Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay
14:05 21/05/2019
Sáng ngày 08/5, tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước - Bộ Nội vụ phối hợp với Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS - Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo khoa học “Phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay ”. Đây là một trong những hoạt động hợp tác khoa học giữa Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ và Viện Konrad Adenauer Stiftung trong năm 2019.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn chủ trì Hội thảo.