Thư viện Video

Hội thảo khoa học "Trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước"
15:19 17/05/2019
Sáng ngày 03/5, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học "Trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước" với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương.

PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội thảo.