Thư viện Video

Hợp tác Việt - Pháp trong lĩnh vực công vụ và hiện đại hóa nền hành chính
17:36 23/06/2022
Chiều ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công vụ và hiện đại hóa nền hành chính với Bộ Chuyển đổi và Công vụ nước Cộng hòa Pháp.