Thư viện Video

THÚC ĐẨY LIÊN KẾT VÀ KẾT NỐI KHU VỰC ASEAN + 3
15:48 23/09/2022
Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21), tại phiên làm việc sáng ngày 03/8, đã diễn ra Cuộc họp cán bộ cấp cao (SOM) và Thảo luận không chính thức lần thứ tư về hiện đại hóa nền công vụ: Đa dạng và toàn diện.